zo 16 juni om 19:15 uur

Locatie: Dorpskerk


Liturg:  ds. Bosma in de Dorpskerk

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te kijken.

De liturgie kunt u hier vinden.

In deze cantatedienst in de Wassenaarse Dorpskerk zal de cantate Ach Herr, mich armen Sünder (BWV 135) van J.S. Bach ten gehore worden gebracht.

ln deze periode na Drievuldigheidszondag, Trinitatis, leren we God de Vader kennen zo wil onze traditie. Hij is barmhartig met de zondaars. Wat wil daarmee die gelijkenis van het verloren schaap zeggen of de parabel van de verloren munt? Zijn barmhartigheid en zondaars niet erg verouderde begrippen waar we maar weinig mee kunnen? We hopen dat de cantate die klinkt van Bach en het motet van Telemann ons laten horen hoe bijzonder het is dat we toch nog iets kunnen met deze woorden. Komende zondag hopen we daar met behulp van de teksten uit de profeet Jesaja en de evangelist Lucas over na te kunnen denken.

over de Cantate:

Johann Sebastian Bach componeerde de cantate in het jaar 1724. Het was zijn tweede jaar als cantor van de Thomaskirche. Dit jaar is tevens het jaar van Bachs koraalcantates: cantates die gebaseerd zijn op een van de lutherse kerkliederen, ofwel koralen.

Zo is de cantate van 16 juni gebaseerd op het uit 6 strofen bestaande koraal Ach Herr, mich armen Sünder uit 1597 van de hand van theoloog Cyriakus Schneegass uit Weimar. Het is een boetelied dat gebaseerd is op Psalm 6. Een onbekende tekstdichter bewerkte het lied tot cantatetekst, waarbij de tekst van het koraal deels letterlijk is overgenomen (het openingskoor en slotkoraal) en deels is geparafraseerd. Waar de cantate begint met een uitvoerige smeekbede om vergeving en troost, is het geklaag en de zwaarmoedigheid aan het eind van de cantate voorbij. Dan ervaart de gelovige in de laatste (bas)aria Jezus’ troost en gaat de vreugdezon weer schijnen!

Uitvoerenden zijn het koor en orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels.

Solisten zijn Francis Ng (tenor) en Remmert Velthuis (bas).

Allen van harte welkom!