zo 11 juni om 19:15 uur

Locatie: Dorpskerk


ds. van der Boon in de Dorpskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

In deze cantatedienst wordt de cantate Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben BWV 102 van J.S. Bach ten gehore gebracht. Nadat Bach gedurende zijn eerste twee jaar als Thomascantor te Leipzig 150 cantates had gecomponeerd, nam hij, wat zijn cantate werkzaamheden betreft, een aantal maanden rust. Deze maanden gebruikte Bach om aan zijn cantate verplichtingen te voldoen: 18 cantates die zijn verre neef Johann Ludwig had gecomponeerd. Toen Bach zijn cantate werk weer oppakte, componeerde hij een reeks cantates die – in navolging van de cantates van Johann Ludwig – allen bestaan uit twee delen (een deel voor en een deel na de preek) met zowel een tekst uit het Oude als het Nieuwe Testament. De Cantate Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben behoort tot deze cantate reeks. Het is een wat grimmige en pessimistische cantate, die benadrukt dat de wereld vol verstokte ongelovigen is, die weigeren zich te bekeren. Dit blijft tot het einde toe de teneur van de cantate. Tot het tweede deel van het slotkoraal, waarin de gelovige een gebed aanheft en zich bereid verklaart alsnog boete te doen.

Uitvoerenden zijn koor en orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels. Solisten zijn Anne-Marieke Evers (alt), Bart van Lieshout (tenor) en Pieter Hendriks (bas). Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verder verleend door organist Rijk Jansen.

De liturg is ds. Deodaat van der Boon.

Toegang: vrij. Na afloop is er open-deur collecte.