zo 23 april om 19:15 uur

Locatie: Dorpskerk


ds. Jilles de Klerk in de Dorpskerk te Wassenaar

Te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en ook later terug te zien

De liturgie kunt u hier vinden

Cantate ‘Du Hirte Israel, höre’ BWV 104, Johann Sebastian Bach

M.m.v. Francis Ng (tenor), Berend Eijkhout (bas) en het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels

Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Organist: Freek Koster

Het Haags Barokgezelschap voert de Bach cantate ‘Du Hirte Israël höre’ uit.

Aanvang:19.15 uur.

Toegang: vrij.   Na afloop is er een open-deur collecte.

De cantate slaat op de 2e zondag na Pasen en heeft een enigszins weemoedig karakter. Er zijn 2 solisten: een tenor, een bas en koor en orkest. De compositie begint met een korte intro van het orkest, sterk ritmisch met repeterende akkoorden. Dan valt het koor in met een voor Bach heel aparte melodie. De bas onderstreept het weemoedige karakter van deze cantate met mooie, pulserende akkoorden. De tenor zingt eerst een recitatief, dat over gaat in een mooie aria. Daarna doet de bas hetzelfde, waarna het koor de cantate sluit met een prachtige slot melodie.