vr 26 mei om 16:30 uur

Locatie: Kievietkerk


Feestelijke middag en afscheidsdiner voor Jilles en Corrie de Klerk

Zoals u weet gaan Jilles en Corrie eind mei een nieuw avontuur aan. Om het afscheid van Jilles en Corrie en hun gezin luister bij te zetten wordt er het nodige georganiseerd, in twee delen:

1. Zondag 28 mei 2023, in de Dorpskerk, 10 uur, de Pinksterdienst, waarin Jilles voorgaat met na afloop van de dienst een feestelijke koffie. Dit is het officiële afscheid waarbij ook ‘officiële’ afscheidswoorden klinken.

2. Vrijdag 26 mei 2023, Kievietkerk vanaf 16:30 uur bent u allen van harte welkom voor een feestelijk samenzijn met alle gemeenteleden van de PGW. Wij zullen samen met Jilles, zijn vrouw Corrie en hun drie dochters genieten van een feestelijke maaltijd en veel gelegenheid hebben om hun toe te spreken en toe te zingen.

Wij als Protestantse Gemeente Wassenaar hebben bijna zo’n dertien jaar Jilles meegemaakt als voorganger. De eerste jaren voornamelijk bij de Kievietkerk en daarna over de gehele breedte van onze geloofsgemeenschap. Wij willen dit afscheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. Namens de kerkenraad is een “ad hoc comité” gevormd dat met de invulling van het afscheid aan de slag is gegaan.

Op een rij:
– Alle gemeenteleden, jong en oud, zijn welkom op 26 mei vanaf 16:30 uur tot 21.30 uur.
– Er zal eten en drinken worden geserveerd (‘walking dinner’ stijl).
– We treffen elkaar, genieten van verhalen, muziek en andere vormen van creativiteit en ontmoeting.

Aanmelden voor bijeenkomst 26 mei: Wij vragen u zich aan te melden als u van plan bent het samenzijn in de Kievietkerk op de 26e mei bij te wonen. Dit kan simpelweg door een mail te sturen naar afscheidpredikant@hotmail.com met vermelding van: naam + aantal personen. Doe dit zo spoedig mogelijk i.v.m. catering.