De Protestantse Gemeente Wassenaar is op zoek naar

ondersteuning voor het seniorenpastoraat (12 uur per week)

Wij denken daarbij aan een pastoraal werker of emerituspredikant.

De seniorpastor
– doet bezoekwerk onder ouderen
– leidt één of meer gesprekkringen
– rust de pastoraal bezoekers toe
– onderhoudt contact met de sectiecoördinatoren
– leidt indien nodig uitvaartdiensten
– overlegt en stemt de werkzaamheden af met de twee predikanten
– maakt deel uit van de Pastorale Raad en onderhoudt contact met de kerkenraad.

De seniorenpastor heeft ruime ervaring met ouderenpastoraat en beschikt vanuit zijn/haar opleiding over kennis en begrip van de levens-, geloofs- en zingevingsvragen die met name bij ouderen leven. 

De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar met de wens van verlenging. Een combinatie met een functie als seniorenpastor in het nabijgelegen Voorschoten behoort tot de mogelijkheden.

De Protestantse Gemeente Wassenaar is een actieve gemeente van ca. 2000 leden met twee full- time predikanten.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Nelleke van Duijn. Uw sollicitatie kunt u tot en met 11 februari 2023 sturen naar nelleke@vanduijn.biz  o.v.v. ‘ondersteuning pastoraat’