MARJOLEIN MOORMAN

Wat gebeurt er als een ‘leek’ een preek houdt? Iemand die geen dominee is, maar wel wat te zeggen heeft? Op zondag 8 oktober staat Marjolein Moorman (wethouder onderwijs in Amsterdam) op de preekstoel van de Dorpskerk. In haar boek ‘Rood in Wassenaar’ beschrijft ze hoe haar idealen voor een eerlijke samenleving met gelijke kansen al in haar jeugd ontstonden. Aan de hand van een Bijbeltekst reflecteert ze op saamhorigheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid.

Toegang gratis (er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Het programma ziet er als volgt uit:

 10.30 Aanvang dienst

11.30 Koffie en thee

12.00 Nagesprek met Marjolein

 

De Preek van de Leek organiseren we samen met de NPB Wassenaar