Onze tijd heeft meer dan ooit behoefte aan idealen die we kunnen concretiseren. De Vernieuwers is een lezingenreeks met voorgangers en voortrekkers die ons hierbij helpen. Wie komt met een nieuw geluid waar we ook nu iets mee kunnen? Wie zijn richtinggevend op het terrein van levensbeschouwing en samenleving? Wat zijn de nieuwe levensbeschouwelijke trends en topics? In deze lezingenserie, georganiseerd door de PGW samen met de NPB Wassenaar, delen vier theologen hun idealen en laten je, zittend op het puntje van je stoel, op een nieuwe manier kijken naar je leven en wat echt van waarde is.

 

Alain Verheij – donderdag 20 oktober – Anders omgaan met geld

Onze tijd vraagt om een nieuwe economie die eerlijk, duurzaam en rechtvaardig is. Wat kan ons hierbij inspireren? Alain Verheij is geïnteresseerd in de vraag: Kan de Bijbel vandaag de dag nog relevante lessen bieden aan een weldenkende 21e-eeuwer? Deze vraag stond ook centraal in zijn debuut ‘God en ik’ dat in 2018 werd bekroond tot Theologisch Boek van het Jaar. Later verschenen ‘Ode aan de verliezer’ en ‘Geld en goed’. In dit boek bespreekt Alain de vraag of de Bijbel ons nog nuttige adviezen geeft hoe we met geld om kunnen gaan en hoe we de wereld echt kunnen verrijken. Locatie Vrijzinnigen NPB Wassenaar

Janneke Stegeman – donderdag 24 november – Woke in Wassenaar

De woke-beweging is voor de één een bron van ergernis voor de ander een baken van licht en hoop. Maar wat is woke precies? Wat wil deze stroming ons zeggen? Janneke Stegeman promoveerde in 2014 over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie. Van juni 2016 tot september 2017 was ze Theoloog des Vaderlands. In juli 2017 schreef ze ‘Heb Je Hem Weer, 24 preken voor sceptici en andere gelovigen’ en ‘Alles Moet Anders. Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders.’ Hoe kijkt zij aan tegen de woke-beweging?  Locatie Vrijzinnigen NPB Wassenaar

Kees van Ekris – donderdag 9 februari – Preken die je raken

De preek is nog altijd een relevante vorm van communicatie vindt Kees van Ekris. Juist vernieuwers kunnen niet zonder een preek. Kees van Ekris is predikant in de PKN en werkt voor een landelijke organisatie die predikanten toerust om missionair actief te zijn. Kees van Ekris is betrokken bij de EO podcasts Eerst dit, Dit dus en Moderne profeten. In 2022 verscheen zijn boek over preken: ‘Dialoog, dans, duel – preken voor tijdgenoten’. Locatie Messiaskerk

Mechteld Jansen – donderdag 9 maart – Volk & Elite: Samen Schaatsen op Glad IJs

In deze tijd van crises groeien onderlinge spanningen en mensen lijken steeds meer tegenover elkaar te staan. Volk en elite drijven uit elkaar. Maar wie is het volk, en wie is de elite? Hoe kunnen we elkaar weer vinden? Wat doet bijbelse theologie met dit probleem? Locatie Messiaskerk

De 5e spreker in april wordt later bekend gemaakt.

Alle lezingen beginnen 20:00 uur en worden gehouden of in de Messiaskerk, Zijllaan 57 of de NPB kerk, Lange Kerkdam 46, beiden te Wassenaar.

Tickets € 10 per lezing, of € 40 voor de gehele serie van 5, inclusief koffie in de pauze en een glaasje wijn na afloop.

Tickets kunnen gekocht worden bij het Kerkelijk bureau van de PGW en bij aanvang van iedere lezing.