Op 18 december heeft het kabinet een nieuwe lockdown afgekondigd.  Daarop heeft het CIO (Interkerkelijk contact in overheidszaken) alle deelnemende kerken geadviseerd de nieuwe richtlijnen consequent te volgen en daarom gebruik te maken van de digitale opties voor de Erediensten.  Juist nu, met het oog op de kerstdagen, vinden wij dit erg jammer.  We hadden ons erop verheugd, zij het met de al van kracht zijnde beperkingen, om met elkaar dit jaarlijkse hoogtepunt te vieren.  Helaas is dat nu niet mogelijk en zijn we genoodzaakt over te gaan op het uitzenden van de diensten.  Bij de opnames zullen alleen de predikanten, ouderling van dienst, organist, een beperkt aantal zangers (max 12), een koster en de mensen die de uitzending verzorgen aanwezig zijn.